Polifonia 2018 Kenge Popullore

Gul badsvamp formad som en penis. Rayt yangi texnika imkoniyatlarini estetik tushunishga intildilar: Epidemik parotitni qaysi kasalliklar bilan farqlash kerak? Anamnezidan aniqlanishicha homiladorlikning 14 haftalik davrida onasi qizilcha bilan kasallangan. Bolalarda najasning suyuq kelishi kuzatiladi. Bemorni tekshirish rejasini belgilash, 5. Laborator usul hal qiluvchi ahamiyatga ega:

Prirodna formula – suplement – delotvornost

Ko’pgina erkaklar ishonchli bo’lgan Tital Gel kremini afzal deb hisoblashadi.

Qanday asoratlari kuzatiladi; 7. Qizilchani qizamiq, enterovirusli kasalliklar va zardob kasalliklaridan farqlash; 9. Bemorni tekshirish rejasini aniqlang; Davolashning asosiy usullarini aniqlab bering; Qaysi holatlarda bemorni shifoxonaga yotqizish shart; Ular Togaviridae oilasiga va Rubivirius turiga mansub. Tashqi muhitga chidamsiz, yuqori haroratga sezgir. Lekin muzlatishga va past haroratlarga chidamli. Virus odamning amnion va quyonning buyrak hujayralarida yaxshi rivojlanadi.

Kasallik manbai bu qizilchani har xil shakllari bilan kasallangan bemor va virus tashuvchi. Qizilchaning epidemiologik jarayonida epidemik, guruhli va sporadik tarqalishlar qayd etiladi.

Katta epidemiyalar har yilda uchrashi mumkin. Shu jihatdan teri qoplamini epiteliy hujayralarini ham shikastlaydi dermototropizm. Poliadenit qizilchaning asosiy belgisidir. Bu kasallikka 3 sindrom xos - katarakta, yurak rivojlanish nuqsonlari va quloq zaifligi. Ayrim bemorlarda yuqorida qayd etilgan belgilar bilan birga gepatit, interstitsial zotiljam, meningoensefalit, mikrosefaliya, anemiya, trombotsitopeniya ham aniqlanishi mumkin.

Bemorlarni shifoxonaga yotqizish shart emas. Bizning respublikamizda qizilchaga qarshi faol emlash emlash rejasiga kiritilmagan. Bola 2 kundan beri kasal. Najas kuniga 1 marta, shakllangan.

Peshob ajralishi ravon, periferik qonda - leykopeniya, limfositoz, plazmatik hujayralar aniqlangan. Uyda davolash rejasini aniqlang. Qaysi kasalliklar bilan farqlash kerak? Bemorni davolash rejasini aniqlang. Keltirilgan dorilarni qaysi biri berilmaydi va nima uchun pentsillin, dimedrol, glyukonat kalsiy, askorutin, askofen,prednizolon, albutsid, eritromitsin?

Tana harorati 37,1oS, umumiy ahvoli qoniqarli, yoshiga qarab emlangan. Hamshira bolaning onasiga mahalla oila shifokoriga murojaat qilishiga tavsiya etdi. Qorni yumshoq, jigar va taloq kattalashmagan. Bahodirning palatasida 10 oylik bemor ham bor edi.

Uni parvarish qilayotgan onasi homilador 14 hafta. Homilador ayolga qanday tavsiyalar beramiz? Anamnezidan aniqlanishicha homiladorlikning 14 haftalik davrida onasi qizilcha bilan kasallangan. Kasallikning aniq shaklida gemogrammadagi plazmatik hujayralarni aniqlash ham tashxisni tasdiqlashga yordam beradi.

Qaysi holatlarda tavsiya etiladi: Kuzatuv va nazorat qilish: Ayrim hollarda kasallik yanada qaytalanishi mumkin infeksion jarayonni reaktivasiyasi. Bu holda bemorlar qayta davolanishlari lozim. Qizilchani oldini olish dasturi: Rudivaks-Paster mere Konnot firmasida ishlab chiqarilgan Fransiya.

Keyinchalik yoshdagi bolalar revaksinatsiya qilinadi bir marta 0,5 ml dan. Revaksinatsiya esa rejalangan homiladorlik oldidan qilinadi. Skarlatina bolalar orasida keng tarqalgan yuqumli kasallikdir.

Shuning uchun talabalar bu kasallikni bilishlari shart. A Talaba bilishi shart: B Talaba bajarishi shart: Qanday toshma turlarini bilasiz? Streptokkokni laboratoriya usuli bilan aniqlash. Patogenez bosqichlarini ta'riflab bering. Kasallikning asosiy klinik belgilari, toshmalar xususiyatlari. Bemorni tekshirish rejasini aniqlash. Davolashning asosiy usullarini aniqlab bering. Qaysi holatlarda bemorni shifoxonaga yotqizish shart? Qonli agarga ekilganda gemoliz chaqiradi. Serologik tasnifi S-polisaxaridning antigenlik xususiyatlari asosida tuzilgan.

A guruhdagi streptokokklarning 80 dan ortiq serotiplari mavjud. Faqat ma'lumki, A guruhida -gemolitik streptokokk eritrogen ekzotoksin va endotoksinlar ishlab chiqaradi streptolizin, leykotsidin va boshqalar. A guruhidagi -gemolitik streptokokk tashqi muhitga chidamli. Kasallikka beriluvchanlik indeksi 0,4. Ulardan asosiysi - eritrogen ekzotoksin Dikov toksini, yoki umumiy ta'sir etuvchi toksin, yoki toshma toksini.

Yana endotoksinlar ham ajralib chiqadi, ular -gemolitik streptokokk A ning invazivlik va agressivligini belgilaydi. Skarlatina patogenezida 3 ta komponent farqlanadi: Toksik komponent - toksinlar toksemiya holatini keltirib chiqaradi.

Shu bilan bir vaqtda perivaskulyar infiltratsiya va dermada shish kuzatiladi. Yiringli-nekrotik jarayonning tarqalishi natijasida chakka suyak ostitiga, otitga, meningit, sinusitlarga olib kelishi mumkin. Harorat - skarlatinaning eng birinchi belgisi. Bemorda 1 marta yoki bir necha marta qusish kuzatiladi. Taxikardiya darajasi tana haroratining balandligiga mos kelmaydi, muvozanat buziladi. Tomoqning zararlanishi - tarqoq giperemiya bilan kechadi. Bu belgi hamma bemorlarda ham uchramaydi.

Bunda petexial elementlarning guruhlashganligini aniqlaymiz. Ular uzoq muddat saqlanadi. Toshmalar yuzda joylashish mumkin. Sababi toksinlar III sonli yuz nervining Gasser gangliysini qitiqlaydi va tomirlar torayadi. Epidermis plastinkali muguzlanib, tusha boshlaydi. Kasallikning haftasiga kelib til asl holiga keladi. Yurak tonlari baland, taxikardiya, qB oshishi kuzatiladi. Jigar va taloq kattalashmaydi.

Gemogrammada nisbiy leykositoz, leykotsitar formula qisman chapga siljigan. Kasallikning 2 haftasidan eozinofiliya aniqlanadi. Tomoq zararlanishi aniq, qoplamasiz, nekrozsiz, kun davom etadi. Regionar limfadenit kam hollarda uchraydi. Gemogrammada normositoz yoki bir oz leykotsitlar soni oshgan. Qusish bir necha marta qayd etiladi.

Gemorragik toshma elementlari nuqtali ekzantema bilan birga uchraydi. Siydikda - proteinuriya, gematuriya, silindruriya kuzatiladi. Septik shakl - hozirgi davrda juda kam uchraydi. Pirogov-Valdeyer halqasi zararlanadi, limfadenit rivojlanadi. Toshmalar kirish darvozasidan boshlab tarqaladi. Kattalarda kechuvi yengil, asoratlar deyarli uchramaydi. Umumiy zaharlanish belgilari markaziy nerv tizimi, qon-tomir va vegetativ tizim, endokrin apparatning zararlanishi 2.

Bakteriologik A guruhidagi gemolitik streptokokk ajratiladi. Vitaminoterapiya, giposensibillovchi terapiya yaxshi natija beradi. Xususiy profilaktika ishlab chiqilmagan. Bolalar muassasalarida va maktabning sinflarida skarlatina bilan kasallangan bemor topilsa, karantin e'lon qilinadi. Kasallikning 2 kunida shifoxonaga murojaat qildi. Terisida oq dermografizm aniqlandi. Qanday tekshiruvlar olib boriladi? Bemorni davolash rejasi tuzing.

Bola yoshi 3 da. Terisida oq dermografizm aniqlanmoqda. Laborator tekshirish rejasini tuzing. Vitaminoterapiya askorbin kislotasi, V1, V12 beriladi.

Giposensibil ta'sirga ega preparatlar suprastin, tavegil va b. Penitsillin kun davomida. Fenoksimetilpenitsillin bemorning har bir kg vazniga 50 ming birlikda sutkasiga 4 mahal buyuriladi. Ayrim hollarda shilliqli, fibrinli va nekrotik qoplamalar.

Saregorodtsev po infeksionnim boleznyam. Spetsificheskaya profilaktika infeksionnix bolezney u detey. Rukovodstvo po infeksionnim boleznyam dlya vrachey. Rukovodstvo po infeksionnim boleznyam u detey. Yuqumli mononukleoz kasalligi butun dunyoning hamma mamlakatlarida uchraydi. Shuning uchun tashxisiy hatolarga olib keladi. Kasallikning qanday asosiy belgilarini bilasiz? Kasallikning asosiy klinik belgilari.

Bu virus DNK saqlovchi gerpes oilasiga kiradi, limfoproliferativ xususiyatiga ega. Lekin haligacha bu virusni yuqumli mononukleozdan tashqari yana Berkitta limfomasida, nazofaringial karsinomada va limfogranulematoz kasalligida ham aniqlanish sabablari noaniq.

Kasallik manbai bemor odam va virus tashuvchi. Kasallikka moyillik judayam past. Yuqumli mononukleoz sporadik tarzda uchraydi.

Ammo guruhli ravishda ham tarqalishi mumkin oilaviy, maktablarda, harbiy qismlarda. Yuqumli mononukleoz patogenezida 5 ta davr farqlanadi: Olimlarning fikricha kungacha yoki 1 oygacha davom etishi mumkin. Boshlangich davr klinik belgilardan: Ayrim hollarda kasallik sekin -asta boshlanadi. Yuqumli mononukleozda limfa tugunlarining yiringlashi kam uchraydi. Tomoq va halqum zararlanishi yuqumli mononukleozni domiiy va yaqqol klinik belgisi deb hisoblanadi. Ayrim hollarda bodomcha bezlarida har xil shakldagi qoplamalar rivojlanadi.

Ular kattalashishi hisobiga burun bitish ,ya'ni tumov belgilari yuzaga keladi. Jigar hajmi kasallikning birinchi kunidan boshlab kattalashadi va kunga borib eng yuqori darajaga yetadi.

Jigar hajmining qisqarishi asta-sekin boradi, hatto oygacha davom etishi mumkin. Bu kunga borib eng yuqori darajasiga yetadi. Yuqumli mononukleozning klinik tasnifi: Limfa tugunlarining kattalashuvi B klinik belgilarsiz V. Burun orqali nafas olishning qiyinlashuvi darajasi. Serologik tahlil asosida har xil gemagglyutinatsiya usullaridan foydalanadi. Asoratlar kuzatilsa antibiotiklar buyuriladi.

Albatta tomoqni chayish yodinol, furatsillin eritmalari , issiq kompresslar tavsiya etiladi. Umumiy qon tahlili, serologik tekshirish usullari. Yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 5 yoshli bola lakunar angina tashxisi bilan yotqizildi. Bemorga sulfadimizin 0,25 dan kuniga 3 marta va aspirin 0,25 dan kuniga 2 marta berildi. Bemorni davolash rejasini tuzing. Tashxisot Yuqumli mononukleoz tashxisi quyidai belgilarga asoslanadi: Ushbu mononuklearlarni kasallik boshlanishidan to hafta davomida aniqlanishi kuzatiladi.

Erta yoshdagi bolalarda 1: Yuqumli mononukleozning xususiy profilaktikasi ishlab chiqilmagan. Kasallikning yengil kechishida kasalxonaga yotqizish shart emas.

Serologik tekshiruvlar -Paul-Bunnell reaksiyasi 1: Lektsii po infeksionnim boleznyam. Davolash rejasi va oldini olish chora-tadbirlarini.

Bemorlarning shikoyatlarini, epidemiologik dalillarini va kasallik rivojlanish tarixini tahlil eta bilish. Bemorni tekshirish rejasini belgilash. Qanday toshma turlarini bilasiz. Virion genomi bitta zanjirli RNK dan iborat. Qizamiq virusi gemagglyutinatsiya, gemolitik va simplastik faollikka ega. Qizamiq - bu antroponoz kasallik. Avval bolalar infeksiyasi deb hisoblanar edi. Kasallik manbai - faqat bemor odam. Eng xavfli deb kataral va biroz kamroq darajada toshmalar toshish davri deb hisoblanadi.

Bunday bemorlar kasallik manbai sifatida ayniqsa havfli deb hisoblanadi. Qizamiqqa moyillik juda yuqori. Shuning uchun toshmalarda doim virus topiladi. Boshqa viruslar kabi, qizamiq viruslari ham MNT hujayralariga ta'sir etadi va kasallik kechishida meningit,. Aksariyat hamma a'zolarda nekrotik jarayonlar kuzatiladi. Qizamiqning kechuvida 4ta davr farqlanadi: Rinit belgilari rivojlanadi, burundan avvaliga seroz, keyinchalik esa seroz-yiringli ekssudat ajrala boshlaydi.

Prodromal davrning umumiy davomiyligi kun, ba'zida uzoqroq kun, yoki kamroq kunni tashkil etadi. Prodromal davrning oxiriga kelib tana harorati tushadi. Bu vaqtga kelib, yuzdagi toshmalar oqaradi. Qizamiqdagi toshmalar ozgina qichishishi mumkin. Lekin bulardan tashqari ba'zi bemorlarda kataral va toshmalar toshish davrlarida periferik limfa tugunlari, jigar va taloq kattalashishi mumkin. Gemogrammada avj olish davrida leykopeniya, nisbiy va absolyut neytropeniya, nisbiy limfositoz, eozinopeniya yoki aneozinofiliya aniqlanadi.

Urinogrammada proteinuriya, eritrotsituriya va leykotsituriya aniqlanadi kuchli intoksikatsiya belgisi. Shuningdek qizamiqning noaniq shakllari bor. Kattalarda qizamiq natijasida asoratlardan - ensefalit, meningit, meningoensefalitlar rivojlanadi.

Antitelalar titrining 4 marta ortishi tashxisni tasdiqlaydi. Kasallikning asoratlanmagan kechuvida davolash uyda olib boriladi. Bemorni qizamiqqa qarshi rejali profilaktika maqsadida emlash - tirik qizamiq vaksinasini yuborish bilan amalga oshiriladi. Laborator tekshirish rejasini aniqlang. Uyda davolash rejasini belgilang. Kasallikni 6-kuni kataral belgilar kuchaydi. Qattiq va yumshoq tanglayning shilliq pardasida enantema kuzatilyapti.

Olib boradigan tekshiruvlar rejasini tuzing. Toshmalar avval yuzda toshadi va kun davomida tepadan pastga qarab tarqaladi. Qizamiq bilan kasallangan bemorlarni davolashda ikkilamchi infeksiya va asoratlar rivojlanishining oldini olish katta ahamiyatga ega.

Ovqatlantirishda bemorning yoshini, kasallikning shaklini va davrini inobatga olish kerak. Vaksinatsiya 9 va 16 oylik bolalarga qilinadi. Bu usul qizamiq bolalar davolash muassasalarida qayd etilganda katta ahamiyatga ega. Bemorlarni kasallik belgilari boshlangandan to toshmalar toshishining 5kunichaga alohidalanadi.

Leksii po infeksionnim boleznyam. Shu sababli har bir pediatr epidemik parotit kasalligini yaxshi bilishi zarur. Epidemik parotitning klinik tasnifini. Davolash rejasi va oldini olish choralarini. Bemorning shikoyatlarini, epidemiologik dalillarini va kasallik rivojlanish tarixini tahlil eta bilish. Kerakli dorilarga retseptlar yozish. Epidemik parotitning klinik tasnifi.

Epidemik parotit pankreatitining klinik va laborator tekshirish natijalari. Epidemik parotitni qaysi kasalliklar bilan farqlash kerak? Bemorni tekshirish rejasini aniqlang. Epidemik parotitni davolash asoslari. Epidemik parotit virusi RNK tutuvchi paramiksoviruslar guruhiga mansub. Virus gemagglyutinatsiya, neyrominidaz va gemolitik faoliyatga ega.

Bemor inkubatsiya davrining oxirgi kunidan boshlab kasallikning klinik belgilari avj olgan davrni 9 kuni mobaynida atrofdagilar uchun xavfli hisoblanadi. Ayrim hollarda yil davomida uchrashi mumkin. Alohida bezli shakl - faqat bezli a'zolarning shikastlanishi. Alohida asab shakli - faqat markaziy nerv tizimining shikastlanishi serozli meningit, meningoensefalit 3.

Aralash shakli-markaziy nerv tizimi va bezli a'zolarning shikastlanishi serozli meningitepidemik parotit, submaksillitpankreatit-meningoensefalit va boshqalar.

Bezlarning tarqalgan shikastlanishi 1 yoki bir nechta bezning shikastlanishi 2. MNT shikastlanish darajasi meningial va meningoensefalit belgilarning ifodalanishi. Ayrim xollarda murtak bezlarining kattalashganligi va qizarishi kuzatiladi. Til osti bezning shikastlanishi juda kam kuzatilib, epidemik parotit va submaksillit bilan birgalikda uchraydi.

Juda kamdan-kam hollarda moyakning atrofiyasi boshlanishi mumkin. Bunday hollarda kasallikni aniqlash juda murakkab. Bundan tashqari epidemik parotit pankreatitida qonda leykositoz va formulaning chapga siljishi kuzatilmaydi. Epidemik parotit pankreatitning oqibati tuzalish bilan tugallanadi. Hamma belgilar kunda tugaydi. Orqa miya punksiya qilinganda suyuqligi yuqori bosim bilan oqib chiqadi. Sitoz yuqori hujayragacha faqat limfotsitar yerdaga ega.

Pandi reaksiyasi kuchsiz ijobiy. Epidemik parotit meningitining klinik belgilari kungacha kuzatiladi. Kasallikdan tuzalish davrida polinevritlar, bosh suyagi nervlarining falajligi, yiringli otitlar kuzatiladi.

Keyinchalik qandli diabet va bepushtlik rivojlanishi mumkin. Parotit infeksiyasi aniqlangan bolalar muassasasida 21 kun karantin e'lon qilinadi. Hozirgi paytda epidemik parotit infeksiyasining xususiy oldini olish usullari ishlab chiqilgan.

Kuchsizlantirilgan parotit vaksinasi olingan Smorodinsev A. Vaksina bir marta teri orasiga 0,1 ml yoki teri ostiga 0,5 ml miqdorida yuboriladi. Vaksina asorat bermaydi va yuqori emlash qobiliyatiga ega.

Bemorng lablari quruq, tili bir xilda oq karash bilan qoplangan. Epidemik parotit, bezli shakli. Bilinar-bilinmas turlari bundan mustasno. Mursu belgisi ham tashxisot uchun ahamiyatga ega.

Ayniqsa epidemiologik anamnez katta ahamiyatga ega: Laborator tasdiqlanishi shart emas. Kuzatish va nazorat qilish. Klyuchko tomonidan ishlab chiqilgan. Toshkent, y V. Rukovodstvo po infeksionnim boleznyam u detey, Meditsina, g. Musabayev, Rukovodstvo po vozdushno-kapelnim infeksiyam, Toshkent V. Uchaykin, Spetsificheskaya profilaktika infeksionnix zabolevaniy u detey, M. Kasallikning kechishi, tekshirish natijalari, davolash oqibatlarini inobatga olib kerakli tavsiyalar berish, epikriz yozish.

Qanday asoratlar, oqibatlar kuzatiladi? Virus bemorning suvchechak pufakchalarida va burun-halqum yuvindi suvlarida kungacha topiladi. Birinchi oylikdagi bolalar onasidan olgan transplatsentar immunitet hisobiga bu kasallikka chalinmaydilar.

Virusemiya vujudga keladi, qon bilan virus butun ichki a'zolarga tarqaladi. Suvchechak qisqa muddatli prodromal belgilar subfebril harorat, umumiy ahvolning yomonlashuvi dan keyin ham boshlanishi mumkin. Biroq ba'zida resh toshmalari suvchechak elementlarining avj olgan davrida kuzatiladi.

Suvchechak toshmasiga 3 bosqich: Suvchechak toshmalari birdan emas, kun oralab avjlanib toshadi. Suvchechak toshmalari kun oralab avjlanib toshgani uchun terining ma'lum sohasida turli bosqichdagi toshmalarni uchratish mumkin.

Bunga soxta polimorfizm deb nom berilgan, ya'ni terining ma'lum sohasida rozeola, qatqaloqlar, vezikulalar va papulalarni kuzatish mumkin.

Suvchechak toshmalari oz miqdorda toshadi. Birinchi kunlari leykopeniya, limfasitoz, monositoz, ECHT biroz tezlashishi kuzatiladi. Klinik amaliyotda yilda Yunusova X. Tana harorati 40oS gacha va undan yuqori. Umumiy tarqalgan Neyrotoksikoz tutqanoq sindromi Piodermiya, visseral shakli va meningoensefalit reaksiyalari limfoadenit, bilan.

Tana sepsis va boshqa terisida va shilliq qavatlarning bakterial butun yuzasi vezikulyar toshma infeksiya bilan qoplangan. Ichki a'zolar zararlanishi kuzatiladi.

Toshmalar 2 kun davomida toshadi. Toshma polimorfizmi sust bilinadi, ularning hammasi pufakchalarga aylanadi. Toshmalar toshishiga qadar kun avval prodromal davr belgilar kuzatiladi: Varitsella bilan kechadigan kuchli toshmalar toshish vaqtida bezovtalanish, uyquning buzilishi, qaltiroq tutishi, hushdan ketish kuzatiladi.

Gangrenoz shakli yaqqol ifodalangan zaharlanish, yuqori va davomli tana harorati bilan kechadi. Yengil kechadigan zotiljam kelib chiqishi mumkin.

Ikkilamchi asoratlarning oldini olishda toshma elementlarini 1: Vezikula suyuqligini virusoskopiya Morozov usuli qilish. Bemor uchun qanday davo tavsiya qilinadi? Bilinar -- bilinmas shakllari davolanmaydi. Tarqalgan bakterial infeksiyada qonning sterilligini tekshirish.

Meningoensefalit belgilari kuzatilsa -- orqa miya suyuqligini tekshirish. Shuvalova, Infeksionniy bolezni, M. Majidov, Yuqumli kasalliklar, Toshkent, y. Uchaykmn, Rukovodstvo po infeksionnim boleznyam u detey, M. Musabayeva, Rukovodstvo po vozdushno-kapelnim infeksiyam, Tashkent. Saregorodtsev, Lektsii po infeksionnim boleznyam, M. Antipova, Infeksionniy zabolevaniya u detey pervogo goda jizni, M. Poliomielitga qarshi emlanmagan bolalarda sporadik hollarda kasallik uchrab turadi.

Davolash rejasi va oldini olish choralari. Virus uzunligi nm, tarkibiga RNK kiradi. Ultrabinafsha nurlar ta'siriga, quritishga juda sezgir. Antibiotiklar, oshqozon shirasi, fermentlari ta'siriga chidamli. Kasallik manbai bemor bola va virus tashuvchi.

Bolalarni ommaviy emlash natijasida poliomielitga beriluvchanlik kamaydi, katta epidemiyalarning oldi olindi. Falajsiz yoki meningial shakli. Ayrim holatda gastroenterit yoki enterokolit belgilari ham aniqlanadi. Inapparant shakli - bu virus tashuvchilik. Falaj davri kun davom etadi.

Falaj davrda falajlar yuz beradi. Poliomielitning tiklanish davri turlicha kechadi. Pontin shakli - alohida VII juft nerv yadrosining shikastlanishi bilan kechadi yuz nervi. Falaj shakllar meningial, bilinar-bilinmas, abortiv, inapparat shakllar epidemiologik anamnez va laboratoriya tekshiruvlariga asoslangan holda tashxis qilinadi.

Kasallikning birinchi haftasida virusni burun-halqumdan olingan yuvindida va najasdan ajratib olinadi. Qonda, orqa miya suyuqligida virus kam uchraydi. Poliomielitda orqa miya suyuqligini tekshirish: Mushaklar orasiga gamma globulin yuboriladi, qon quyiladi. Nerv faoliyatini tetiklaydigan galantamin, prozerin, glyutamin kislotasi kabi dorilar, vitaminlar beriladi. Abortiv va meningial poliomielitda davolash kasallikning asosiy belgilariga qarshi qaratiladi.

Sabinning tirik poliomielit vaksinasi bilan ommaviy emlash orqali butun dunyoda poliomielit kasalligiga barham berishga erishildi. Orqa, qorin va oyoq mushaklari falajli. Ensa mushaklari tortilishi, Kerning, Brudzinskiy belgilari ijobiy.

Oyoq mushaklari tonusi va kuchi pasaygan. Qonda 1 tip poliovirusga nisbatan 4 marotaba antitelalar miqdori oshgan. Orqa miya suyuqligida hujayra-oqsil dissotsiasiyasi, qonda 1 tip poliovirusga nisbatan xususiy antitelalar miqdori yuqorililigini inobatga olib: Bola 1yosh 2 oylik.

Burundan ozgina shilliqli ajralma chiqayapti. Tomoq va halqumning orqa devori shilliq qavati qizargan. Orqa miya punksiyasida suyuqlik tez-tez tomchi bilan oqadi, tiniq, rangsiz. Laborator tekshiruv rejasini tuzing. Bemor qachon kasalxonadan chiqariladi? Bola 2 yosh 4 oylik.

Kasallik oS isitma bilan boshlangan. Tizza va axill pay reflekslari salbiy. Etiotrop davo Xususiy terapiya ishlab chiqilmagan. Tiklanish va qoldiq asoratlar davrida fizioterapiya va ortopedik davo buyuriladi. Rekonvalessentning reabilitatsiyasi va asoratlarni davolash xususiy sanatoriylarda olib boriladi.

Bolalar muassasalarida poliomielit aniqlansa u yerda 20 kunga karantin belgilanadi. Xususiy profilaktika tirik vaksina bilan emlash orqali amalga oshiriladi. Meningokokk infeksiyaning klinik tasnifini.

Bemorni tekshirish rejasini belgilash, 5. Bu vazirlik ixtiyorida dan ortiq ilmiy tadqiqot va tajriba ilmiy markazlari bor. AQShdagi yirik kundalik gazetalar: Birinchi tijorat radiostansiyasi yilda tashkil etilgan. Uning eng salmoqli vakillaridan V.

Kuper asarlarida Amerika xalqining farovon turmush haqidagi orzu-umidlari aks etgan. Xildret kabi shoir va yozuvchilar asarlari, U. Linkoln, mutafakkir negr F. Duglaslarning publitsistikasi quldorlikka qarshi qaratildi. Drayzerning romanlarida ijtimoiy hodisalar chuqur tahlil etilgan, zamon qaxramonlarining taqdiri keng miqyosda tasvirlangan, tarixga donishmandlarcha nazar tashlangan.

Uning vakillari mavjud tartibqoidalarni tanqid qildilar, ishonchsizlikni, bosqinchilik urushlariga qarshi harakatni, yosh avlod fojiasini tasvirladilar. Ikkinchi jahon urushi arafasida T. Drayzer fashizm mohiyatini fosh etdi va unga qarshi kurashchi obrazini yaratdi. AQShning ilmiy-sarguzasht va hajv adabiyoti A. Badiiy-hujjatli roman janri ayniqsa rivoj topdi.

Dastlabki binolar barokko uslubida qurilgan. Keyinroq quramalik va dabdabalilik kuchaydi [Vashingtondagi Kapitoliy kongress binosi]. Rayt yangi texnika imkoniyatlarini estetik tushunishga intildilar: Mis van der Roe, E.

Sa-ariyenen va boshqa keldilar. Mis van der Roe asarlari. Maunt kabi realist rassomlar ijodida xalq turmushini jonli va haqqoniy ifodalashga intilish seziladi. Nast, haykaltaroshlikka esa O. Bellouz kabilar ijod qildilar. Kent shimoliy manzaralari va kitob suratkashligining mohir ustasi sifatida jahonga tanilgan. Olinskiy, amerika xalqi turmushini haqqoniy tasvirlovchi aka-uka R. Filde kabilar ham mashhur. Bernstayn, S Barber, J. Xallem teatri shu binoda faoliyatini boshladi.

AQSh professional teatri shu tariqa boshlandi. Uning repertuar asosini ingliz dramaturgiyasi tashkil qilgan edi. Louson kabi asarlarni sahnalashtirdi. Tennessi, Viskonsin, Oklaxoma, Minnesota shtatlarida bolalar teatrlari ishlaydi.

Teatr kadrlari universitetlarning maxsus fakultetlarida, xususiy drama studiyalarida tayyorlanadi. Mamlakatda uch yildan keyin kino ishlab chiqarish boshlandi. Vidor, kabi filmlar yaratildi. Konklin kabi kino qiziqchilari yetishib chiqdi.

AQSh dollarini tashkil etdi. Eksport asosan paxta tolasidan iborat. In God We Trust Inglizcha: E pluribus unum Lotincha: In other projects Vikiombor. Bu sahifa oxirgi marta 7-Sentabr , AQSh geografiyasiga oid ushbu maqola chaladir.

Način upotrebe – ekstrakt gela – nuspojave – zdravlje